RDHQuiz
Application for fun learning

RDHQuiz הינה אפליקציה אינטראקטיבית המיועדת לסטודנטים המתכוננים לכלל הבחינות בשיננות, באמצעות שאלונים אמריקאים. בנוסף האפליקציה תשמש את השינניות הותיקות הרוצות לרענן את הידע. RDHQuiz מהווה כלי ניתוח המסייע למשתמשים לזהות את הצדדים החזקים והחלשים ולהתמקד בתיקון העצמי. האפליקציה כוללת מגוון רחב מאוד של שאלות ותשובות, על פי מקצועות הלימוד, המופיעות באופן אקראי מבלי לחזור על אותו נוסח פעמיים. מערכת זו מבטיחה שכל שאלה היא באיכות הגבוהה ביותר. המודולים הם ייחודיים לאפליקציה ולא ניתן למצוא אותם באתר או בכל מקום אחר. RDHQuiz הינה הדרך הנכונה והמקצועית ביותר להצלחה בלימודים.

Download today!